Hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP sử dụng như thế nào?


Cập nhật: 2 tháng trước

Hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP là hai hàm được sử dụng khá phổ biến trong quá trình thực hành với Excel trong các cuộc thi về tin học văn phòng cũng như các giá trị mà nó mang lại trong thực tế với hiệu quả rất cao. Trong nội dung bài viết này, chúng ta cùng nhau phân tích và nghiên cứu sâu hơn về hai hàm tham chiếu (dò tìm) hữu ích này nhé.

Hàm VLookup và hàm Hlookup

Theo Microsoft thì "Sử dụng VLOOKUP khi bạn cần tìm mọi thứ trong bảng hoặc một phạm vi theo hàng. Ví dụ, tra cứu một phần giá ô tô bằng số phần, hoặc tìm tên nhân viên dựa trên ID nhân viên của họ".

Cú pháp của hàm VLOOKUP như sau: 

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Trong đó:

– Lookup_value: Giá trị cần dò tìm.

– Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm, bạn cần F4 để Fix cố định giá trị cho mục đích copy công thức tự động.

– Col_index_num: Số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm.

– Range_lookup: Là giá trị Logic (TRUE=1, FALSE=0) quyết định so chính xác hay so tương đổi với bảng giới hạn.

+ Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): So tương đối.
+ Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): So chính xác.
+ Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu là Range_lookup = 1

Theo Microsoft thì "Tìm kiếm một giá trị trong hàng trên cùng của bảng hoặc mảng giá trị, sau đó trả về giá trị trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định trong bảng hoặc mảng. Dùng hàm HLOOKUP khi các giá trị so sánh của bạn nằm ở một hàng nằm ngang ở trên cùng một bảng dữ liệu và bạn muốn tìm xuôi xuống một số hàng đã xác định. Dùng VLOOKUP khi các giá trị so sánh của bạn nằm trong một cột ở bên trái của dữ liệu mà bạn muốn tìm."

Lưu ý: Chữ H trong tên hàm HLOOKUP là "Horizontal - Ngang."

Hàm HLOOKUP có cấu trúc như sau:

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó: 

 • Lookup_value    Bắt buộc. Giá trị cần tìm trong hàng thứ nhất của bảng. Lookup_value có thể là một giá trị, tham chiếu hoặc chuỗi văn bản.

 • Table_array    Bắt buộc. Một bảng thông tin để tìm kiếm dữ liệu trong đó. Hãy dùng tham chiếu tới một phạm vi hoặc một tên phạm vi.

  • Các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array có thể là văn bản, số hoặc giá trị lô-gic.

  • Nếu range_lookup là TRUE, các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array phải được đặt theo thứ tự tăng dần: ...-2, -1, 0, 1, 2,... , A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm HLOOKUP có thể đưa ra giá trị không đúng. Nếu range_lookup là FALSE, thì không cần phải sắp xếp table_array.

  • Văn bản chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.

 • Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần, từ trái sang phải.

 • Row_index_num    Bắt buộc. Số hàng trong table_array có giá trị kết hợp sẽ được trả về. Row_index_num 1 trả về giá trị hàng đầu tiên trong table_array, một row_index_num của 2 trả về giá trị hàng thứ hai trong table_array, v.v. Nếu row_index_num nhỏ hơn 1, hàm HLOOKUP trả về #VALUE! giá trị lỗi; Nếu row_index_num lớn hơn số hàng trên table_array, hàm HLOOKUP trả về #REF! .

 • Range_lookup    Tùy chọn. Một giá trị lô-gic cho biết bạn có muốn HLOOKUP tìm thấy một kết quả khớp chính xác hay kết quả khớp tương đối. Nếu đối số này là TRUE hoặc được bỏ qua, thì hàm sẽ trả về kết quả khớp tương đối. Nói cách khác, nếu không tìm thấy một kết quả khớp chính xác thì hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn lookup_value. Nếu đối số này là FALSE, hàm HLOOKUP sẽ tìm một kết quả khớp chính xác. Nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Nếu hàm HLOOKUP không tìm thấy lookup_value, và range_lookup là TRUE, thì nó dùng giá trị lớn nhất nhỏ hơn lookup_value.

 • Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng thứ nhất của table_array, thì hàm HLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Nếu range_lookup là FALSE và lookup_value là văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*), trong lookup_value. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Xét ví dụ sau đây:

VOOKUP và HLOOKUP

Để điền giá trị cho cột "Phụ cấp chức vụ" ta sử dụng hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(X4,$AB$8:$AC$12,2,FALSE)

Để điền giá trị cho cột "Phòng ban" ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP(LEFT(U4,1),$AC$4:$AE$5,2,FALSE)

Trên đây là những chia sẻ về hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP trong Excel, để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo Khóa học của Excel của chúng tôi tại đây


Xem thêm

   Màn hình HD Full HD 2K 4K hiển thị như thế nào trên Windows? Giải pháp cho mỗi loại màn hình

   Phần mềm học trực tuyến Zoom bị cấm sử dụng nhiều nơi vì lỗi bảo mật

   Hướng dẫn cách sửa lỗi could not find the recovery environment

   Thủ thuật Word: Loại bỏ dấu chấm tròn nhỏ khi nhấn dấu cách

   Kích thước tập tin trong máy tính - Đơn vị MB, GB, TB....

   Thủ thuật xóa tất cả các khoảng trắng trong văn bản Word

   Cách kết nối nhiều màn hình vào một máy tính

   Sử dụng 3 màn hình độc lập trên hệ điều hành windows

   Hàm INDEX và hàm MATCH trong MS Excel được sử dụng như thế nào?

   Cách sử dụng hàm IFS nhiều điều kiện trong Microsoft Excel

   Hàm điều kiện IF trong Excel được sử dụng như thế nào?

   Sử dụng chức năng Scale and Layout trong Windows 10

   Bộ đề thi trắc nghiệm, thực hành + đáp án (Ứng dụng CNTTCB)


Bài viết ngẫu nhiên:

   Màn hình HD Full HD 2K 4K hiển thị như thế nào trên Windows? Giải pháp cho mỗi loại màn hình

   Powepoint 2016: Vẽ biểu tượng SmartPhone và màn hình máy tính

   Những thiết lập cơ bản cho Microsoft Word 2016

   Tính năng mới của Office 365 tháng 2 năm 2018

   Cách kết nối nhiều màn hình vào một máy tính

   Giải đáp thi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Dịch vụ thiết kế slide powerpoint

Xem nhiều nhất

   Giáo trình hướng dẫn Microsoft PowerPoint 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Chia sẻ Full bộ lịch âm dương 2019 vector - File PNG, JPEG và AI (Adobe Illustrator)

   Thiết kế trò chơi ô chữ trong powerpoint (download miễn phí)

   Hệ thống bài giảng e-Learning lớp Ứng dụng CNTT và các phần mềm vào đổi mới phương pháp dạy và học

   Thiết lập hiệu ứng trống đồng quay trong Microsoft PowerPoint

   Trọn bộ Giáo trình Microsoft Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Thực hành biên tập, thiết kế, chỉnh sửa Videos bằng Adobe Premiere

   Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tương tác thông minh ActivInspire

   Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)

   Cài đặt và sử dụng tính năng mới của Office 365 trên Office 2016

   Hướng dẫn thu âm, chỉnh sửa âm thanh, tăng giảm tone nhạc bằng phần mềm Adobe Audition CC

   Tìm hiểu về Thư viện DateTime Carbon trong Laravel

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Illustrator

   Thủ thuật đổi đơn vị đo từ Inch sang cm trong Microsoft Powerpoint 2016

   Thiết kế mẫu mục lục chuyên nghiệp trong Powerpoint

   Tạo câu hỏi trắc nghiệm với siêu liên kết (hyperlink) và Trigger với PowerPoint 2016